Binatangmu.com Orang utan merupakan satu-satunya kera besar yang hidup di Asia. Jenis kera besar sebenarnya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa spesies, di antaranya adalah gorilla, simpanse, dan bonobo yang hidup di […]